Socha

V červnu 2018 byla v Marcheggu odhalena socha zakladatele města Přemysla Otakara II. Jejím autorem je sochař Petr Císařovský. 

Odhalení sochy Přemysla Otakara II. v Mercheggu

nahoru