Druhé setkání "Dny české státnosti královského přemyslovského města Písku" bylo věnováno 30. výročí osvobození od totality a 15. výročí vstupu do Evropské Unie. 

PROGRAM

Čtvrtek 10. října

KINO PORTYČ – pro školy a veřejnost

9,00                     zahájení akce

9,15 – 10,15       přednáška „Dějiny ve filmu – od zábavy po agitaci“

                        PhDr. Václava Kofránková, Ph.D. (historický ústav Akademie věd ČR)

10,15 – 12,30     Filmy o královském městě Písku

10,15 – 13,00     pro infocentra

                              Komentována prohlídka města (Muzeum elektrárny, nová městská knihovna a vzdělávací centrum)

13,00 – 14,00     Prácheňské muzeum, rytířský sál – slavnostní přijetí pozvaných účastníků akce

14,30                   PRÁCHEŇSKÉ MUZEUM, přednáškový sál

                             beseda „Architektura okolo nás – nejen v Písku“

                        Ing. arch. Josef Pleskot 

16,00                   PRÁCHEŇSKÉ MUZEUM, přednáškový sál

                             přednáška „Město Písek a jeho historický odkaz pro současnost“

                        Prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc. (UK Praha)

17,30 – 19,00     KULTURNÍ DŮM

                             beseda „Jak jsme se změnili – společnost nejen v Písku – ve víru času“

                       Generál Pavel Pavel, diplomat Petr Kolář, poslanec PS ČR Ondřej Veselý, zpěvák Jaroslav Hutka

                              Uvádí: Jiří Šesták

13,00 – 18,00      MĚSTSKÁ KNIHOVNA A GALERIE SLADOVNA (interiér, nádvoří)

                              Vystoupení a výstava infocenter přemyslovských královských měst

                              Prezentace Galerie Sladovna – akce pro děti – dílny, volné aktivity

19,30 – 20,30      KULTURNÍ DŮM

                              Jaroslav Hutka – koncert

 

Pátek 11. říjnapro školy a veřejnost

9,00 – 16,00        MĚSTSKÁ KNIHOVNA (nádvoří, interiéry)

                              Prezentace a výstava infocenter přemyslovských královských měst

                              Prezentace ZUŠ Otakara Ševčíka a Domu dětí a mládeže Písek – doprovodná hudební vystoupení

14,00 – 17,00      MĚSTSKÁ KNIHOVNA

                              Filmy o městě Písku – prezentace studentů filmových škol v Písku

19,00                   DĚKANSKÝ KOSTEL NAROZENÍ PANNY MARIE

                             Slavnostní evropské requiem „Za oběti totality“

                             Účinkují sólisté Národního divadla v Praze a orchestr Virtuosi di Praga pod vedením dirigenta Oldřicha Vlčka

nahoru