Města Otakarova z.s.

Jsme zapsaným spolkem (IČ 056 61 935) podle občanského zákoníku a navazujeme na předchozí činnost Společnosti „Města Otakarova“ (latinsky „Civitates Otakari“), kterou jsme iniciovali v roce 2014.

  • Cílem spolku je podpora historické paměti spojené s osobností českého krále Přemysla Otakara II., rodu Přemyslovců a jimi založených měst.
  • Spolek je zaměřen na vytváření materiálních, organizačních, programových aktivit a kulturních akcí propagujících jeho cíl. Je otevřen dalším členům, kteří mohou aktivně přispět k dosažení cílů společnosti.

Další
nahoru