2. slavnostní konference Jihočeského kraje

Ve středu 2. června 2021 proběhla 2. slavnostní konference Jihočeského kraje v Nových Hradech, kterou připravilo  Studio JR s.r.o. Zahájení proběhlo v Poutním kostele Panny Marie Těšitelky na Dobré Vodě. Průvodcem akce byl pan Miroslav Mareš (Agentura Kulturkontakt České Budějovice), úvodní slova pronesli Mgr. Jiří Reiniš (Studio JR s.r.o.), Ing. Tomáš Jirsa (senátor), doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D. (náměstkyně hejtmana JK), páter Andrej Sabo (administrátor farnosti Trhové Sviny), pan Václav Kučera (starosta Horní Stropnice) a Mgr. Vladimír Hokr (starosta Nových Hradů). Následovala prohlídka a historie poutního kostela, kterou vedl bratr Jozef Uhnak, člen misijního hnutí Rodina Panny Marie. Program v kostele na Dobré Vodě završil nádherný koncert v podání členů Virtuosi Di Praga. Úchvatný soprán paní Miyong Park , doprovodili na housle Oldřich Vlček a Radka Preislerová.

Následoval společný přejezd účastníků se zastávkami v Dlouhé Stropnici v opravené kapli Panny Marie Lurdské se stálou výstavou historie regionu (https://www.jiznicechy.cz/aktuality/730-dlouha-stropnice-kaple-panny-marie-lurdske-stala-vystava) a v bývalé zaniklé osadě Mýtiny, kde se taktéž podařilo opravit kapli.  

Program pokračoval  v sále "Rezidence" v Nových Hradech přednáškami: Prof. PhDr. Bohumila Jirouška, Dr. (rektor JčU v Českých Budějovicích) "Jižní Čechy jako místo tradice", Mgr. Jiřího Šestáka, Ph.D. (emeritní senátor) "Mé místo", Ing. Aleše Kozáka (ředitel Institutu pro památky a kulturu, o.p.s.) "Jak žít pro památky?", PhDr. Daniela Kováře (ředitel Státního okresního archivu České Budějovice) "Pevnost na hranicích, Nové Hrady, hrad a hradby", Ing. Daniela Šnejda (ředitel NPÚ České Budějovice) "Ztracené a znovu nalezené pomníky Velké války v jihočeském pohraničí", JUDr. Svatomíra Mlčocha (Města Otakarova z.s.) "Význam Přemysla Otakara II.", Mgr. Blanky Rozkošné (badatelka) "Po stopách rodu Buquoyů", plk. gšt. Urbana (Vojenské velitelství ČB), plk. Brabce (HZZ ČB) a dalších.

Po přestávce s občerstvením následovaly vernisáže výstav "30 let památkové péče po pádu železné opony" a "Česká státnost" v dílech grafika Františka Doubka". 

Výstava F. Doubka je formou stálé expozice zpřístupněna veřejnosti v hotelu "Rezidence" Nové Hrady, Náměstí republiky 1, každý den. Výstava "Železná opona" je ke shlédnutí na Státním hradě do 30. září 2021.

https://www.hrad-novehrady.cz/cs/akce/71473-vystava-30-let-pamatkove-pece-po-padu-zelezne-opony-bude-poprve-k-videni-v-jiznich-cechach

Po komentované prohlídce města Nové Hrady patřil úplný závěr skupině Jazzika České Budějovice.

TISKOVÁ ZPRÁVA

Dobrá Voda u Nových Hradů
kostel Nanebevzetí Panny Marie
Dobrá Voda u Nových Hradů
Dobrá Voda u Nových Hradů
Virtuosi di Praga
Oldřich Vlček, Miyong Park, Radka Preislerová
Mgr. Jiří Reiniš
hlavní pořadatel akce
Radoslav Šedivý
administrátor farnosti NH
účastníci konference
účastníci konference
kaple Panny Marie Lurdské
Dlouhá Stropnice
kaple Panny Marie Lurdské
Dlouhá Stropnice
kaple Panny Marie Lurdské
Dlouhá Stropnice
kaple na Mýtinách
(bývalá zaniklá osada)
kaple na Mýtinách
(bývalá zaniklá osada)
kaple na Mýtinách
(bývalá zaniklá osada)
kaple na Mýtinách
(bývalá zaniklá osada)
Prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr.
rektor Jihočeské univerzity
Nové Hrady
Wellnesshotel
Nové Hrady
Wellnesshotel
nahoru