Bezděz

Dne 10. června 2020 byla zahájena výstava "Přemysl Otakar II. – král, rytíř, zakladatel" na královském hradě BEZDĚZ. Až do 31. srpna zde budou také k vidění kompletní repliky funerálních klenotů Přemysla Otakara II.

https://www.hrad-bezdez.eu/cs/o-hradu/historie

Děkujeme Biskupství litoměřickému a panu generálnímu vikáři Mons. Martinovi Davídkovi nejen za požehnání klenotů a spoluzahájení výstavy.

Také za nádherné fotky Dominika Faustuse na webových stránkách Biskupství litoměřického:

https://www.dltm.cz/putovni-vystava-o-premyslu-otakaru-ii-zavitala-na-hrad-bezdez

Program vernisáže 10. 6. 2020:

14,00 zahájení výstavy na hradě Bezděz

Kopie pohřebních insignií Přemysla Otakara II. požehná generální vikář litoměřické diecéze Mons. ICLic Mgr. Martin Davídek

15,00 prohlídka hradu Bezděz s kastelánem Bc. Kamilem Seidlem

17,00 kostel sv. Jiljí v obci Bezděz – krátká přednáška o Otakarových městech v Podbezdězí (Mgr. Blanka Rozkošná) a prohlídka kostela

18,00 bohoslužby – mši svatou celebruje Mons. Martin Davídek

Prosíme návštěvníky, aby dodrželi pravidla stanovená vládou ČR na ochranu před Covid 19. Děkujeme.

Bezděz, královský hrad
stoupání na Bezděz
Bc. Kamil Seidl, kastelán
pohřební insignie Přemysla Otakara II., kopie
Mons. Martin Davídek
v kapli arch. Michaela
mše v kostele sv. Jiljí
nahoru